Inschrijven

 

Gelieve hieronder uw gegevens in te vullen en ten laatste 14 dagen op voorhand het volledige bedrag over te maken op rekeningnummer IBAN BE16 7340 2470 2774 BIC KREDBEBB met vermeling van uw naam, datum en atelier. Uw betaling geldt als bevestiging van uw deelname.

 

 Naam
  

   Telefoon/GSM
  

   E-mail (correct!)
  

 Waarvoor wil je inschrijven?